Đô Đô Menu

sữa dừa trân châu

Sữa dừa Trân Châu

Giá: 21000đ

Sữa dừa trân châu có cốt sữa dừa béo ngậy và Trân châu đen mềm dai.

Hotline tư vấn: 0242.218.9008