Đô Đô Menu

Trân châu đen

Topping trân châu đen

Giá: 5000đ

Topping trân châu đen

Hotline tư vấn: 0242.218.9008