Đô Đô Menu

Trân châu trắng

Topping trân châu trắng

Giá: 10000đ

Topping trân châu trắng

Hotline tư vấn: 097.6969.086