Đô Đô Menu

Trà shan bánh tuyết nổi - 25K

Trà Shan bánh tuyết nổi

Giá: 25000đ

Trà Shan bánh tuyết nổi gồn 3 tầng nguyên liệu: trà shan tuyết, bánh tuyết sữa mềm mịn và vụn đào sấy ngọt thơm.

Hotline tư vấn: 097.6969.086